Przemoc instytucjonalna

Tęczowe rodziny w Polsce znajdują się w trudnej sytuacji prawnej, niezabezpieczającej praktycznie żadnych ich praw. Ale również ich sytuacja społeczna jest trudna, co wiąże się niestety z tzw. przemocą instytucjonalną. Są to działania ze strony państwa, jego instytucji i innych organizacji, mające na celu dyskryminację, deprecjonowanie i stygmatyzację osób LGBTQ+. Efektem tej nagonki jest negatywne postrzeganie osób nieheteronormatywnych w społeczeństwie, co bezpośrednio sprzyja wzmacnianiu postaw homofonicznych oraz daje niepisane przyzwolenie na przemoc w stosunku do osób nieheteronormatywnych, czego jaskrawym przykładem była sprawa Margot z czerwca 2020 roku.

Jak wygląda przemoc instytucjonalna?

Narracja środowisk rządzących

Prawicowe środowiska zawsze występowały przeciwko osobom nieheteronormatywnym. Zjawisko to nasiliło się przed ostatnimi wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. Nagonka na osoby LGBTQ+ stała się wtedy jednym z narzędzi walki politycznej, a tęczowa społeczność  – wrogiem publicznym nr 1. W narracji tej wykorzystano różne stereotypy, półprawdy i manipulacje, tak aby wywołać w polskich obywatelach przekonanie, jakoby społeczność LGBTQ+ przypuszczała atak na rodzinę i miała zamiar deprawować dzieci. Pojawia się także odczłowieczanie osób LGBTQ+ (określa się je mianem „lobby” czy  „ideologii”), a kiedy mowa jest o wartościach takich jak równość i tolerancja, często używa się terminu „neomarksizm” czy „faszyzm”. Sytuacja ta spotkała się z międzynarodową krytyką, m.in. ze strony Rady Europy. Odsyłamy do artykułu OKO.PRESS, który ukazuje homofoniczną twarz partii rządzącej. Poniżej prezentujemy część skandalicznych wypowiedzi polityków najwyższego szczebla.

„Ruch LGBT i gender zagrażają naszej tożsamości,
zagrażają naszemu narodowi, zagrażają polskiemu państwu.”
„Skończmy dyskusję o tych obrzydlistwach LGBT, homoseksualizmie, biseksualizmie, paradach równości. Brońmy rodziny, bo brak obrony rodziny prowadzi do tego, co państwo widzicie. […] Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją.”
Przemysław Czarnek
(TVP Info, 13.06.2020)
„Próbuje się nam proszę państwa wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia [..] Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy to jest ideologia, czy nie, to niech sobie zajrzy w karty historii i zobaczy, jak wyglądało na świecie budowanie ruchu LGBT, niech zobaczy jak wyglądało budowanie tej ideologii, jakie poglądy głosili ci, którzy ją budowali […] Nie po to pokolenie moich rodziców przez 40 lat walczyło, żeby wyrzucić ideologię komunistyczną ze szkół, żeby nie można jej było wciskać dzieciom, żeby nie można było prać mózgów młodzieży i indoktrynować ich, młodych ludzi, dzieci, żołnierzy w wojsku, w organizacjach młodzieżowych, nie po to walczyli, żebyśmy teraz godzili się na to, żeby przyszła inna ideologia, jeszcze bardziej niszcząca dla człowieka, ideologia, która pod frazesami szacunku i tolerancji ukrywa głęboką nietolerancję i eliminację, wykluczenie wszystkich tych, którzy nie chcą jej ulec.”
„Wychowywanie dzieci przez pary jednopłciowe stanowi „eksperyment” o trudnych do przewidzenia skutkach dla psychiki dziecka, jego rozwoju i funkcjonowania.”
„»Wielkie« ideologiczne spory, emocje, a tymczasem na Pomorzu Zachodnim, ptasia rodzina, mama i tata, w naszej kapliczce, realizuje Boży plan. Polska bez LGBT jest najpiękniejsza.”

Masz niedosyt?

Więcej wypowiedzi polityków na temat środowiska LGBTQ+ w artykule oko.press

Przemoc ustawowa

Przemoc ustawowa to taka, w której państwo dyskryminuje określone osoby czy środowiska przy pomocy uregulowań prawnych. Przyjrzymy się zaledwie kilku przykładom takich działań.

Działania Andrzeja Dudy

 • – podpisanie opracowanej przez Ordo Iuris Karty Praw Rodziny, która umacnia prawa rodzin heteroseksualnych, ograniczając je jednocześnie związkom jednopłciowym i samotnym rodzicom. Ponadto Karta zakazuje promowania „ideologii LGBT” w instytucjach państwowych, czyli de facto uniemożliwia np. wszelkie działania antydyskryminacyjne w szkołach.
 • – złożenie do sejmu prezydenckiego projektu zmiany Konstytucji RP, mającego na celu wzmocnienie instytucji małżeństwa. W myśl projektu niemożliwa byłaby adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym.

Ustawa paszportowa

Parlament w 2021 roku przeprocedował ustawę paszportową, utrudniającą wydawanie paszportów dzieciom z tęczowych rodzin. Sejm przyjął projekt, który zakłada, że warunkiem wydania paszportu jest podanie numeru PESEL. Niestety, tego numeru nie posiada wiele dzieci urodzonych za granicą (w polskim systemie prawnym nie ma możliwości przepisania aktu urodzenia, w którym figurują dwie matki lub dwaj ojcowie). Zaś aby otrzymać paszport tymczasowy, jeśli nie posiada się numeru PESEL należy podać imię matki i ojca. I wreszcie, na wniosku musi figurować zgoda matki i ojca. Takie uregulowania prawne jawnie dyskryminują dzieci z tęczowych rodzin i stoją w sprzeczności z orzeczeniem TSUE, które nakłada na wszystkie kraje Unii Europejskiej obowiązek wydawania paszportów dzieciom par jednopłciowych. Na tą chwilę Senat wprowadził poprawki zmieniające szkodliwe uregulowania, ale na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jaki będzie dalszy los ustawy.

Narracja Kościoła Katolickiego

Wypowiedzi przedstawicieli Kościoła Katolickiego na temat społeczności LGBTQ+ w sposób kompleksowy zbiera OKO.PRESS w artykule. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów szerzenia homofobii w przestrzeni publicznej przez Kościół Katolicki.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W 2019 roku, po podpisaniu przez Prezydenta Warszawy Karty LGBT, Konferencja Episkopatu Polski opublikowała swoje krytyczne stanowisko. Czytamy w nim m.in.:

„Kościół nie używa nazwy LGBT, ponieważ w niej samej zawarte jest zakwestionowanie chrześcijańskiej wizji człowieka. Zgodnie z obrazem biblijnym, Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jako mężczyznę i kobietę, różnych w swoim powołaniu, ale równych w swej godności. Różnica płci, chciana przez Boga, stanowi podstawę małżeństwa i zbudowanej na nim rodziny, będącej podstawową komórką społeczeństwa. Proponowane alternatywne wizje człowieka nie liczą się z prawdą o ludzkiej naturze, a odwołują się jedynie do wymyślonych ideologicznych wyobrażeń. Nie tylko są całkowicie obce europejskiej cywilizacji, ale – gdyby miały stać się podstawą normy społecznej – byłyby zagrożeniem dla przyszłości naszego kontynentu.” – Episkopat Polski

„Tęczowa zaraza”

Najgłośniejszą i chyba najbardziej reprezentatywną wypowiedzią przedstawiciela Kościoła Katolickiego, są słowa krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego: „Czerwona zaraza po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska i bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha – neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa.“

Ale wcześniej jeszcze Marek Jędraszewski mówił: „Związki homoseksualne, którym chce się nadać wartość małżeństwa, nie mają nic wspólnego z Bożym zamysłem wobec człowieka i są szyderstwem z Boga i Jego najwspanialszego dzieła, jakim jest człowiek (…) Nie pozwólcie, by szydzono z godności człowieka! Brońcie jej! Brońcie tej godności, brońcie ludzkiego życia swoją miłością do Boga, do siebie nawzajem i do owoców waszej miłości małżeńskiej, jakimi są wasze dzieci.”

Grzech LGBT

Kolejnym wydarzeniem pokazującym stygmatyzację osób LGBTQ+ w przekazie KK jest dekoracja Grobu Pańskiego w Kościele Św. Dominika w Płocku. Z okazji Wielkanocy krzyż został tam obstawiony kartonami z nazwami grzechów (m. in. „kradzież”, „pycha”, „agresja”, „pogarda”), a wśród nich znalazły się „LGBT” i „gender”. Takie zestawienie wywołało lawinę komentarzy, a także głośną reakcję w postaci akcji oklejenia okolic kościoła wizerunkiem Tęczowej Madonny.

Jedna jaskółka…

W październiku 2021,  odbył się w Warszawie Synod zwołany przez papieża Franciszka. Na zaproszenie biskupa Piotra Jareckiego wzięli w nim również udział reprezentanci społeczności LGBTQ+ – przedstawiciele chrześcijańskiego ruchu Wiara i Tęcza oraz były ksiądz i gej – Łukasz Kachnowicz. Czy będzie to przełom w relacjach Kościoła z osobami nieheteronormatywnymi?

Masz niedosyt?

Więcej wypowiedzi przedstawicieli Kościoła Katolickiego w artykule oko.press

Inicjatywy społeczne

Kaja Godek i Fundacja Życie i Rodzina

Kaja Godek znana jest z działalności antyaborcyjnej oraz przeciwko osobom LGBTQIA homofobicznych wypowiedzi (m.in. „Walka z pedofilią w kościele i w każdym środowisku, to musi być przede wszystkim ograniczenie wpływu homolobby […] to pederastia jest wstępem do pedofilii”, „Teraz geje mówią, że chcą adoptować dzieci. Dlaczego chcą adoptować dzieci? Bo chcą je molestować i gwałcić”) – Rzeczpospolita

W październiku 2021 Sejm procedował jej projekt ustawy „Stop LGBT”. Projekt, oprócz zakazu marszów równości, zawierał również zakaz „kwestionowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny” i rozszerzenia jego definicji także na pary LGBTQ, propagowania związków nieheteroseksualnych oraz adoptowania dzieci przez takie pary. Ustawa została skierowana do dalszej pracy w komisjach. – Rzeczpospolita

Ordo Iuris

Fundacja Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris to katolicka, fundamentalistyczna organizacja, której celami są m.in. „działanie na rzecz poszanowania małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz promowanie rozwiązań prawnych służących ich ochronie; działanie na rzecz ochrony praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami; działanie na rzecz prawnej ochrony dzieci przed demoralizacją i deprawacją”. Pod tymi gładko brzmiącymi hasłami kryją się jednak liczne homofobiczne działania:

 • – opracowanie, propagowanie i doprowadzenie do przyjęcia przez liczne samorządy Karty Praw Rodzin. Dokument ten zakłada ochronę tradycyjnych rodzin i związków heteroseksualnych i zmierza do odebrania część praw rodzinom tęczowym i osobom samotnie wychowującym dzieci.
 • – opracowanie raportu „Sytuacja społeczna i prawna osób o skłonnościach homoseksualnych lub zaburzonej tożsamości płciowej w Polsce”. Już sam tytuł dokumentu jest stygmatyzujący i niezgodny z wiedzą naukową. W dokumencie tym pada wiele homofobicznych i dyskryminujących treści, m.in. podważa się prawo osób nieheteronormatywnych do zawierania związków oraz do posiadania dzieci. Ponadto dokument pełen jest manipulacji, których celem jest wykazanie, że osoby LGBTQ+ cieszą się w Polsce pełnią praw.  
 • – liczne procesy sądowe przeciwko aktywistom LGBTQ+, m.in.  związku ze stworzeniem Atlasu Nienawiści.

Homofobusy

Homofobusy to furgonetki z homofobicznymi hasłami, kursujące po ulicach polskich miast z inicjatywy fundacji Pro – Prawo do Życia. Hasła te, wypisane na karoserii i emitowane z głośników, w żaden sposób nie pokrywają się z prawdą ani wiedzą naukową m.in. łącząc homoseksualność z pedofilią. Są krzywdzące dla osób LGBTQ+ i mają na celu podsycanie do nienawiści w stosunku do tej społeczności. Niestety powstrzymanie tego procederu jest bardzo trudne – homofobiczna mowa nienawiści nie jest w Polsce karana i trudno jest znaleźć przepisy, które zabraniałyby kursowania homofobusów. Z drugiej strony, aktywiści blokujący furgonetki w ramach zatrzymania obywatelskiego są często karani mandatami bądź stają przed sądem z powództwa Fundacji Pro-Prawo do Życia.

Przypisy
 1. Rzeczpospolita – Sondaż: Polacy nie chcą adopcji dzieci przez pary jednopłciowe
 2. CBOS – Stosunek Polaków do związków homoseksualnych
 3. OKO.press – Kaczyński do LGBT: „WARA od naszych dzieci!” I kto to mówi?
 4. Wprost – Brudziński twierdzi, że „Polska bez LGBT jest najpiękniejsza”. Polityk opublikował kilka zdjęć
 5. Rzeczpospolita – Andrzej Duda o LGBT: Próbują wmówić, że to ludzie. To ideologia
 6. Demagog – Czy wychowywanie przez pary jednopłciowe rodzi skutki w psychice dzieci? 
 7. OKO.press – Homofobia PiS. Jak rozbudzali nienawiść do LGBT prezydent, prezes, ministrowie, posłowie [33 CYTATY]
 8. OKO.press – Urzędy będą mogły odmawiać paszportów dzieciom jednopłciowych par. Na życzenie Ordo Iuris
 9. OKO.press – Senat przegłosował ustawę paszportową. Wrócił termin „rodzice”, ważny dla dzieci z tęczowych rodzin
 10. Rzeczpospolita – Godek: Geje chcą adoptować dzieci, bo chcą je molestować i gwałcić
 11. Rzeczpospolita – Sejm głosował w sprawie projektu ustawy „STOP LGBT”
 12. Raporty Instytutu Ordo Iuris – Sytuacja społeczna i prawna osób o skłonnościach homoseksualnych lub doświadczających zaburzeń tożsamości płciowej w Polsce
 13. Archiwum Osiatyńskiego – Homofobiczne furgonetki jeżdżą po Polsce. Jakim prawem?
 14. Episkopat – Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tak zwanej Karty LGBT
 15. QuotePark – Cytaty Marek Jędraszewski
 16. TOK FM – „Związki homoseksualne są szyderstwem z Boga”. Abp Jędraszewski wzywa do walki o godność
 17. Newsweek – Awantury w płockim kościele. Wszystko przez słowa nienawiści o homoseksualistach
 18. Rzeczpospolita – Warszawscy biskupi posłuchają głosu chrześcijan LGBT
 19. OKO.press – Homofobi rządzą w Kościele. Razem z PiS nadają ton nagonkom na osoby LGBT [19 WYPOWIEDZI]